Sizcə, aşağıdakı məmurlardan hansı vitse-prezident ola bilər?