İki dünyanın qovşağı

Canlı təbiətin rəngarəngliyini təsəvvür etmək çox çətindir.

Dənizdə, okeanda və göldə üzən zaman elə zənn edirsən ki, onun altında nəsə tapacaqsan, amma canlı təbiətin rəngarəngliyini, genişliyini təsəvvür etmək çox çətin məsələdir.