Özbәkistan prezidenti jurnalistlәri korrupsiyadan yazmağa çağırdı

Bu yaxınlarda Özbәkistan xarixi işlәr naziri Әbdülәziz Kamilov HRW tәşkilatının Özbәkistana qayıda bilәcәyini bildirmişdi.
 
 Bu dәfә isә Özbәkistan prezidenti Şavkat Mirziyayev jurnalistlәrә çağırış edib. Belә ki, Özbәkistan prezidenti jurnalistlәrә çağırışında bürokratiya vә korrupsiya daxil olmaqla ölkәnin inkişafına әngәl olan bütün problemlәrin işıqlandırılmasının vacibliyini vurğulayıb.
Ayrıca Özbәkistan prezidenti 22 yaşlı gәnc Әli Şir Sәdullayevi tәhsil nazirinin kömәkçisi tәyin edib. İki il әrzindә bütüb yaşlı nәslin yerini gәnc nәsillә әvәzlәyәcәyi planlanlaşdırılır.