Onda asılmağa ağac varıydı... - PAŞA TALIBLI

Baxış sayı:
1075

YER ÜZÜ

(Məhəmməd Hadiyə)
 
Durur tarix ilə olub-keçənlər;
Olub-keçənləri tarix yazırdı.
Kimsə qoymur məni Hadi olmağa–
Arxadan vurmağa kimsə hazırdı.
 
İtib–bilən yoxdu sözün dilini,
itib–gedən yoxdu şeirin izinnən.
Məndən Hadi olmaz–qəbirim var mənim;
Mən "yoxa" çıxmadım bu yer üzündən.
 
Hadi itən yerdi yer üzü, Allah!
Burda daşdan tutmuş güləcən itib.
Yer üzü Hadidi–daşından gülünəcən;
Hadi yer üzündən beləcə itib.
 
SÖZ VAXTINA ÇƏKƏR
 
Mən indi gəlirəm Tanrı deyənə,
mən indi enirəm Tanrı taxtına.
Vaxtında dediyim sözə gəlirəm...
Söz elə həmişə çəkir vaxtına.
 
Mənə bu xoşbəxtlik də bəsdi, neynim?!
Qılıq vaxtıdımı bu dar macalda...
...Bax, indi gəlirəm Tanrı deyənə,
bax, indi xoşuma gəlir əcəl də!
 
DÜNYANIN DÜZ VAXTI
 
Dünyanın nə gözəl vaxtı varıydı–
Əkinci xırmannan dən aparardı.
...dərdin mini girər, mini çıxardı,
ünlü şairlərin ünü çıxardı.
 
...dünyanın nə gözəl vaxtı varıydı,
dünyanın nə gözəl baxtı varıydı,
dünyanın nə gözəl taxtı varıydı–
Özü oturmuşdu taxtında hələ.
 
...hər şeyin öz vaxtı nə gözəliymiş,
şairin söz vaxtı nə gözəliymiş,
dünyanın düz vaxtı nə gözəliymiş,
o vaxtın içində nə gözəliydik–
elə indi də gözəllik, qardaş!
 
...dağların qarının qurdu çıxardı,
barını görərdik bar ağacının.
Onda asılmağa ağac varıydı,
dibində su vardı dar ağacının;
Gedib asılardıq budaqlarından–
Dünyanın nə gözəl vaxtı varıydı.
 
 
***

(İbrahimxəlilə)
 
Bir gün "Ucar havasında",
bir gün "Yar"dasan, əzizim!
... Arazdaydın, Göyçədəydin,
indi hardasan, əzizim?!
 
Sirrin hansı qatındasan?
Baqeyi - fənadasanmı?...
Əsil mənadamı?..yoxsa
məcazi mənadasanmı?
 
Sabah yenə olacaqsa,
varmı gecənin mənası?...
...Arazın mənası nədir,
nədir, Göyçənin mənası?
 
Peyğəmbər adına qurban
İbrahim olsun, ya Xəlil!
Xoşca qal, dərdinnən, şair!
Özgə nə deyim, mən zəlil?!
 
***

Siz gəlin yığışın ilham bağına,
bir yol da bu bağda oturun, gəlin.
Yığışın başına şair heykəlin;
İlham payınızı götürün, gəlin.
 
Hərdən Sabir bağı açıq süfrədi;
süfrənin başına keçin, əyləşin.
Baş tutun başını bir az ilhamın,
bir az başınızdan keçin, əyləşin.
 
...açın bir-birinə ürəyinizi,
ilhamdan tellənən yeri oxuyun.
...axşamlar yığışın ilham bağına,
gecə yazdığınız şeiri oxuyun.

 
Paşa Talıblı