Mehman Әliyevin hәbsinә görә ictimai müzakirә keçirilәcәk

“Turan” agentliyinin direktoru Mehman Әliyevin hәbsi ilә bağlı avqustun 26-da ictimai müzakirә keçirilәcәk.
 
Toplantının tәşәbbüskarı Siyasi Məhbusları Müdafiə Mərkəzidir.Tәdbir Müsavat partiyasının qәrargahında keçirilәcәk vә saat 12:00-da başlayacaq.
Tәşkilatçılar ölkәdә demokratiya vә azadlıqlardan yana olan bütün ictimai fәalları, siyasi xadimlәri, media mәnsublarını toplantıda iştiraka çağırır.