Avropanın məhvi - ƏLİSA NİCATIN KÖŞƏ YAZISI

100 il bundan qabaq Oskar Şpenqler yazanda ki, Avropanın qürubu başlayır, onu yalnız metafora kimi maraqla qarşıladılar, amma ciddi xəbərdarlıq kimi yox. Çünki Avropanın şərq ucunda Asiyanın böyük hissəsini əhatə edən qorxunc və nəhəng bir əsarət və köləlik imperiyası formasını dəyişib yeni bir məzmunda yenicə meydana çıxmışdı. Bu imperiya böyük qüvvə yığmağa başlayaraq Avropa, hətta dünyanı udmağa hazırlaşır və bunu deməkdən də çəkinmirdilər.
Lakin axmaq Avropa və xüsusilə ABŞ buna qətiyyən əhəmiyyət vermədilər. Və nəinki onun qabağını almaq üçün tədbirlər planı hazırladılar, hətta əksinə, ona böyük miqdarda çatışmayan hərbi və strateji yardımlar etdilər. 
Əlacsız qalan bəsirətli Hitler özünü və gözəl ölkəsini təhlükəyə ataraq qabaqlayıcı addım kimi hücum edib, bu yırtıcının böyük və qorxunc planlarını pozdu.
Avropa bir təhlükədən xilas oldu. Lakin ən böyük təhlükə irəlidə idi. Ona görə bu təhlükə daha qorxulu idi ki, qitənin özündən gəlir, daha doğrusu, bətnində yetişirdi.
Bu təhlükə müasir Avropa liberalizmi, humanizmi və əndazə bilməyən insan hüquqları xəstəliyi idi. Bu gün Avropa bu qorxunc xəstəliyə tutulub və fəna cəhəti də burasındadır ki, qətiyyən bunu hiss etməyib çürüməyə, məhvə doğru getməkdədir. 
Vaxtilə qüdrətli Roma imperiyası təxminən bütün Avropanı əhatə etdiyi kimi, müasir Avropa da Avropa İttifaqı adlı yeni bir qəribə, amma müsbət bir imperiya şəklində birləşmiş və bu birləşmə də başda Skandinav (Hollandiya, Niderland, İsveç, Norveç) və Almaniya, Fransa və hətta konservatik İngiltərə belə, bu çürümə mərəzinə tutulmuşlar. 
Görünür, hədsiz texniki inkişafın əmələ gətirdiyi yüksək maddi firavanlıq istər-istəməz beyinlərin bu xəstəliklərə yoluxması ilə nəticələnir. Bu ölkələrdə Angela Merkel kimi ağıldankəm qadınlar uzun illərdir ki, hakimiyyətdə olub və bu çürümə prosesinə təkan verirlər, eləcə də, ABŞ-ın üzündən axmaqlıq yağan zənci prezidenti.
Prosesin birinci əlaməti milyon illik insanlarlarası  münasibətlərdə təbii dayaqların aradan götürülməsidir ki, iş o dərəcəyə çatıb ki, İngiltərə kraliçası özü bu işə qoşulub tonqala çırpı atır. 
Bugünlərdə Londonda rəsmi toy olub və kraliça Yelizaveta da bəylə «gəlin»i təbrik edərək, onları gül dəstələri ilə evlərinə yola salıb. Ona görə «gəlin» sözünü dırnaq arasına alırıq ki, söhbət qızdan, qadından deyil, kişidən gedir. Yelizaveta xanım kişi ilə kişinin toyunda iştirak edib və bununla da fəxr edir. 
Bəli, bu təsadüfi bir hadisə olsaydı, ona əhəmiyyət verməyə dəyməzdi. Lakin hətta o halda da dövlət başçısı bu hadisələrə rəsmi şəkildə «yaşıl işıq» yandırmaqda haqlı deyildi.
Roma imperiyasını, daha dəqiqi, Roma sivilizasiyasını Attila və başqa barbarlar deyil, məhz Pompeya şəhərinin kül altından çıxarılan evlərinin divarında aşkar olunan mozaikada təsvir edilən hadisələr məhv etdi. Mozaikada imperator Klavdinin başqa bir kişi ilə əhvalatı təsvir olunur. Belə ki, eyni cinslərin əlaqə və evlənmələri, indi bütün Avropa ölkələrində olduğu kimi, Roma imperiyasında da onun son illərində rəsmi şəkildə təsdiq olunub, tətbiq edilirdi. 
Bu gün iş o yerə çatıb ki, insan hüquqlarının manyakları olan Avropa Parlamenti və Avropa Şurası üzvləri hər hansı bir ölkə ilə iqtisadi əlaqələri və yardımları ilk növbədə eyni cinslərin evlənməsinə rəsmi icazənin olmasını tələb edərək ölkələrlə danışığa gedirlər. Həmin ölkələrin konstitusiyalarında bu tələblər, bu dırnaqarası hüquqlar təsdiq olunmayanda Avropa Parlamenti həmin ölkəyə heç bir əl tutmur. Nəinki əl tutur, hətta onları müstəqil dövlət kimi tanımaq belə, istəmir. Müasir Ukraynaya olan münasibət bunu bir daha təsdiq edir. Aydındır ki, qitə miqyasında xəstəlik orqanizmi 1 ilə, 5 ilə məhv etmir, amma əlbəttə, iş belə sürətlə davam etsə, Avropanın süqutu uzaqda deyil. 
İkinci fəlakətli simptom Əfqanıstandan tutmuş, Afrika ölkələrinə qədər milyonlarla insanın kütləvi şəkildə Avropaya və Avropanın da adlarını sadaladığımız yüksək inkişaf etmiş ölkələrinə yürüş edərək, onları dinc şəkildə işğal etmələri ilə əlaqədardır. Nəticədə onlarla millətlər və irqlər bir-birinə qarşıb yeni əcaib birləşmələr meydana çıxır. Necə ki, dahi fransız mütəfəkkiri Artur Qobino hələ 200 il qabaq dünyanın belə bir fəlakətli hadisə, millətlərin belə bir qarışmaları ilə məhv olacağını təsvir etmişdir. 
Təkrar edirik, bəla burasındadır ki, bu danabaş Avropa rəhbərləri, hətta xalqları da necə qorxunc bir işə qoşulduqlarını qətiyyən dərk etmirlər. Beləliklə, 5-10 ildən sonra yeni, nəhəng, tamamilə pozğun və mənəviyyatsız bir metis millət - Avropa milləti meydana çıxacaqdır ki, hər nəyə desən, əl atmağa razı olacaqlar, yalnız və yalnız ələ silah alıb özlərini müdafiə etməkdən başqa. Ona görə bir neçə onilliklərdən sonra çiçəklənən Avropa sivilizasiyası ölkələrində xarabazarlıq görəcəyimiz günlərə çox da qalmayıb. 

Əlisa Nicat