10 yaşlı Nicatın Qarabağ arzusu – ŞEİR

Mənim arzum
 
Nə Koroğlu nəsliyəm,
Nə də Babək nəvəsi...    
Mən Nicatam, öz adım var,
Bircə arzum muradım var.
Düşmənlərə çəkib dağı
Azad edim Qarabağı!
 
***
Mən də bir əsgər olacam,
Əlimə silah alacam,
Düşmənləri məhv eləyib
Qarabağı qaytaracam.
Azərbaycan bayrağını
İrəvana mən sancacam!
 
Nicat  HƏSƏNLİ